KOLAY OFİS

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KOLAY OFİS . (“KOLAY OFİS” veya “Şirket”) olarak, Şirketimizde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre veri sorumlusu olarak topluyor ve işliyoruz. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Şirketimizin kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgiye www.ankarakiralikofis.com adresinde bulunan “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm sorularınız için, [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

  1. Çalışan Adaylarının Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

İş başvurusu süreçleri kapsamında; kimlik bilgileriniz (adınız ve soyadınız, kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeri, uyruk, cinsiyet, medeni hal), iletişim bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz), mesleki deneyim bilgileriniz (alınan eğitim, kurs ve seminerler, iş tecrübesi bilgisi) ile çalışan adayları başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin sağladığınız diğer bilgileriniz (özgeçmiş, imza, fotoğraf, askerlik durumu, kişilik envanteri sonuçları, veri sahibi yakınına ilişkin bilgiler, sürücülük bilgileri, seyahat engeli bilgisi, görüşme notları, eğitim bilgisi, ücret ve yan hak bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi) toplanmaktadır.

Çalışan adaylarına ilişkin olarak Şirketimize tarafınızca sağlanması halinde ayrıca, adli sicil kayıt bilgileri, sağlık bilgileri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları gerçekleştirilmesi, telefon görüşmelerinin yapılması ya da fiziki veya elektronik ortamda form doldurulması ya da belge alışverişi suretiyle; kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

Kişisel verilerinizi, işleme amaçlarımız, aşağıdaki tabloda örnekler ile açıklanmıştır:

 

Veri İşleme Faaliyetleri Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
İş başvurularının alınması, değerlendirilmesi, pozisyon için uygun görülen aday ile ilk iletişimin gerçekleştirilmesi, görüşmelerin yapılması. –        Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

–        Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

–        Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

–        Çalışan adayının pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi.

Çalışan adaylarına kişilik envanteri yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi –        İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

–        Kişisel gelişim ve ölçümleme çalışmalarının yürütülmesi,

–        Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.

Çalışan adaylarının referans olarak belirttikleri kişiler ile referans görüşmelerinin gerçekleştirilmesi. –        Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.
  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak İşliyoruz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az birinin bulunması gerekir. Kolay Ofis olarak kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

Bununla birlikte rızanızın sorulduğu kişisel veri işleme faaliyetlerine rıza  göstermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz ancak “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle, Ne İçin Paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi, üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, mal / hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve raporlamaların yapılması amaçlarıyla; iş ortaklarımız, tedarikçiler ve topluluk şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen üçüncü taraflar ile, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak paylaşılmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletmek için, www.ankarakiralikofis.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurabilir, talebinizi sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden İrtibat Kişisi e-posta adresine [[email protected]] gönderebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile taleplerinizi bize iletebilirsiniz.